นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

  • หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้ทั้งจำนวน

  • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการแจ้งคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

  • หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทันที (ไม่เกิน 12 ชม.) หลังจากการรับสินค้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-373-2992 หรือ Line: @murrahmilk (มี@ข้างหน้านะคะ) เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

  • การยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ มีปัญหาในการจัดส่ง กรุณาติดต่อ ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-2992 หรือ Line: @murrahmilk (มี@ข้างหน้านะคะ)\