เกี่ยวกับเรา

มูร่าห์ฟาร์ม (Murrah Farm)

มูร่าห์ฟาร์มสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ คุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน  ผู้ริเริ่มบุกเบิกฟาร์มเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์แห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ มูร่าห์ฟาร์ม เป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของ ประเทศไทย และผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk)

หลายปีมาแล้วที่มูร่าห์ฟาร์มได้มีการศึกษา พัฒนา และขยายสายพันธุ์ควายนมพันธุ์มูร่าห์จนได้น้ำนมออร์แกนิคที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและถูกต้องตามมาตรฐานน้ำนมอินทรีย์ที่ทาง ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดไว้ คือ

  1. มีรสชาติธรรมชาติ

  2. ไม่มีสารเคมีตกค้าง ลดความเเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลง ยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมนตกค้างในน้ำนม

  3. มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าน้ำนมที่ได้จากสัตว์ให้นมชนิดอื่นๆ ที่เลี้ยงโดยใช้อาหารข้นสูง ซึ่งกรดไขมันและแร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในนมออร์แกนิคของมูร่าห์นี้มีผลดีต่อสุขภาพ ระบบความจำ ไม่ทำให้ไขมันสะสม ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด และลดอาการแพ้ต่างๆ เป็นต้น


 


ด้วยการบริหารการจัดการฟาร์มที่มีเป้าหมายแน่วแน่ให้มูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) และเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน ที่เริ่มกระบวนการจัดการตั้งแต่การเพาะปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ จนถึงขั้นตอนการเลี้ยง รีดนมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อพร้อมจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยไม่ใช้สารเคมียาฆ่าแมลง สารกระตุ้นการเร่งน้ำนม หรือฮอร์โมนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า เป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรกรรมแบบครบวงจรและยั่งยืน เราจึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถควบคุมคุณภาพของน้ำนมให้บริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัยและเป็นออร์แกนิค 100% จนถึงมือผู้บริโภค ตามมาตรฐานที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ทางมูร่าห์ฟาร์มได้นำต้นแบบการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มมาจากประเทศอิตาลี ซึ่งเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์แบบออร์แกนิค มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพอากาศและภูมิประเทศของไทย โดยมีหลักการขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1. จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นอาหารให้กับมูร่าห์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ตลอดทั้งปี

  2. แยกโรงเรือน แบ่งตามอายุของสัตว์ เริ่มตั้งแต่โรงอนุบาลไปจนถึงโรงเรือนสำหรับรอรีดนม เพื่อง่ายต่อการแบ่งชนิดของอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย

  3. โรงเรือนที่สะอาด เพียงพอกับมูร่าห์ทุกตัว ไม่หนาแน่น มีหลังคากันแดด กันฝนสาด มีแสงสว่างและการระบายอากาศตามธรรมชาติ เพื่อให้มูร่าห์ทุกตัวอยู่สบาย รวมถึงมีความสะดวกในการกินอาหารและน้ำ

  4. จัดสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับมูร่าห์ทุกตัว โดยจัดระบบการปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าแบบหมุนเวียน เพื่อให้มูร่าห์ได้เดินออกกำลังกายและมีแหล่งน้ำที่สะอาด เพื่อให้มูร่าห์ได้คลายร้อนและไม่เครียด

  5. จัดเก็บฐานข้อมูล ทะเบียนประวัติ มูร่าห์ทุกตัวจะมีชื่อและหมายเลขประจำตัวเพื่อบอกถึงสายพันธุ์

  6. โรงรีดนมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ

  7. โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล


 


ทั้งหมดนี้เป็นหลักประกันถึงความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ถึงความบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย และเป็นออร์แกนิค 100% ด้วยระบบการจัดการที่สูงกว่ามาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต ในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของมูร่าห์ฟาร์ม ซึ่งไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือสารกระตุ้นการเร่งน้ำนม หรือฮอร์โมนต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว 
น้ำนมออร์แกนิคจากมูร่าห์ฟาร์มจึงเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการหลายท่านในเมืองไทยว่าเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ทั้งในรสชาติที่เข้มข้น หวานมัน และอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแคลเซียมเป็นพิเศษ


มูร่าห์  (Murrah)

มูร่าห์ (Murrah) คือ ชื่อสายพันธุ์ควายนม ที่เป็นที่นิยมเลี้ยงอย่างมากในแถบทวีปยุโรป เช่น อิตาลี บัลแกเรีย และทางอเมริกาใต้ เพราะเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ำนมดีและมีคุณภาพสูงสุดในบรรดาควายแม่น้ำ (Riverine Buffalo) ทั้งหมด


 

อุปนิสัยของ มูร่าห์ นั้น เป็นสัตว์ที่รักความสะอาด ชอบแช่ในน้ำที่สะอาดและมีการไหลเวียนของน้ำอยู่ตลอด ซึ่งจะแตกต่างจากควายไทยทั่วไป และมีความสุขเมื่อได้เจอผู้ดูแล อารมณ์ดีและชอบการหยอกล้อ เมื่อถึงเวลาให้น้ำนม พวกเขาจะเดินเรียงแถว รอรีดนมอย่างฉลาดและเป็นระเบียบ มูร่าห์ เป็นพันธุ์ควายที่เลือกทานอาหารที่มีคุณภาพเท่านั้น อาหารโปรดก็คือ ต้นสดๆของข้าวโพดอ่อน เพราะมีโปรตีนและให้พลังงานสูง รวมถึงรสชาติที่หวานอร่อย ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของนำ้นมแม่พันธุ์มูร่าห์ได้คุณภาพสูงสุดและเป็น Organic 100%   มูร่าห์ มี ลักษณะทางกายภาพลำตัวเป็นสีดำ หน้าผากนูน เขาสั้นและม้วนงอ เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีน้ำหนักโดยประมาณ 550 กิโลกรัม ตัวเมียจะมีน้ำหนักโดยประมาณ 450 กิโลกรัม เมื่อแรกเกิดน้ำหนักของลูกมูร่าห์จะมีน้ำหนักประมาณ 30-35 กิโลกรัม ควายพันธุ์ มูร่าห์จะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี และจะถึงวัยเจริญพันธุ์ครั้งแรกเมื่อแม่พันธุ์มีอายุประมาณปีครึ่ง ถึง 4 ปี แม่พันธุ์มูร่าห์ 1 ตัว สามารถผลิตน้ำนม ได้ประมาณ 5-10 ลิตร ต่อ 1 วัน ซึ่งน้อยกว่านมวัว ถึง เท่าและให้นมได้นานถึง 8 - 10 เดือน  

 

 


ข้อดีของมูร่าห์ คือเลี้ยงง่ายเนื่องจากเป็นสัตว์ที่ทนต่อทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่อากาศที่ร้อน ชื้นไปยังหนาวจัด ทำให้ง่ายต่อการจัดการ และไม่จำเป็นจะต้องให้ฮอร์โมนหรือยาที่เกินความจำเป็น ซึ่งอาจเกิดสารตกค้างอยู่ในน้ำนม เพราะมูร่าห์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ง่าย และที่สำคัญ ควายพันธุ์มูร่าห์ถูกจัดอยู่ในสายพันธุ์สัตว์คนละชนิดกับวัว จึงรับประกันได้ว่าไม่มีโรควัวบ้า (mad cow disease) ซึ่งสามารถพิสูทธิ์ได้จากการที่ปศุสัตว์ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบทวีป ยุโรป เช่น อิตาลี และ บัลแกเรีย ล้วนให้ความสำคัญกับการเลี้ยงมูร่าห์เพิ่มมากขึ้น เพราะ นำ้นมจากแม่พันธุ์มูร่าห์ที่ดีนั้น จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีน แคลเซียมที่สูงมากเป็นพิเศษ แร่ธาตุวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งมีคอเลสเตอรอลที่ต่ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพและสารอาหารในนำ้นมมูร่าห์กับน้ำนมสัตว์ชนิด อื่นๆแล้ว ถือได้ว่าน้ำนมจากแม่พันธุ์มูร่าห์ คือ น้ำนมที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุที่ต้องการแคลเซียมเป็นพิเศษ  


มินิมูร่าห์ฟาร์ม (Mini Murrah Farm)

  

มินิมูร่าห์ฟาร์ม ฟาร์มสาธิตเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจำลองขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงควายนมสาย พันธุ์มูร่าห์มาจาก “มูร่าห์ฟาร์ม” (ฟาร์มใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจากที่ มินิมูร่าห์ ฟาร์ม ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยที่ มินิมูร่าห์ฟาร์ม ถูกสร้างขึ้นให้เป็นฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายให้ครอบครัวได้ทำร่วมกันในวันหยุด  อาทิ เดินเที่ยวชมฟาร์มควายนม สัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ภายในฟาร์มอย่างใกล้ชิด เช่น ควายนมสายพันธุ์มูร่าห์ เป็ด ไก่ หมูแคระ แพะ และ กระต่าย พร้อมกิจกรรม Workshop จากนมควายรวมถึงกิจกรรม Outdoor ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลี้ยงควายนมในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farming) เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ที่สามารถสัมผัสและลงมือปฎิบัติได้จริง โดยมีกิจกรรม

       เวิร์คช็อป พิซซ่า

       เวิร์คช็อป ไอศกรีมจากนมมูร่าห์

       เวิร์คช็อป เนยและแพนเค้กจากนมมูร่าห์

       เวิร์คช็อป เก็บไข่เป็ดทำไข่เค็ม

       เวิร์คช็อป ปลูกผักสวนครัว

       เวิร์คช็อป ดำนาปลูกข้าว

  

นอกจากนั้นที่ มินิมูร่าห์ฟาร์ม ยังมีร้านอาหารอร่อยสไตล์ FARMMADE ที่เน้นวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรง จากฟาร์ม อาทิ Mozzarella Cheese ที่ทางฟาร์มผลิตเอง มาประกอบเป็นอาหารที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน ตามสโลแกนของฟาร์มที่ว่า “We’re not just HOMEMADE, but we’re FARMMADE.” โดยอาหารของทางฟาร์มจะเน้นอาหารอิตาเลี่ยน อาทิ สลัดผักสด ชีสทอด พาสต้า และพิซซ่า เป็นต้น นอกจากนั้นที่ฟาร์มยังมีอาหารไทยรสชาติจัดจ้านถูกปากครอบครัวคนไทยไว้คอยบริการเช่นกัน  (สนใจข้อมูลเพิ่มเติม Click www.minimurrahfarm.com )